Reparaturne Obujmice RSO
RSO

RSO reparaturne obujmice od nehrđajuceg čelika
koriste se za trajnu opravku oštećenih cjevi,

za vodu, gas i petrohemijske tekućine.


Primjena:

Reparaturna obujmica RSO je ustvari umanjena verzija reparaturne obujmice
FS 10, sa maksimalnim rasponom 4mm. RSO se koriste za cijevi malog
dijametra za koje nisu pogodne obujmice FS 10.

RSO su pogodne za cijevi nominalnog dijametra ½“ do 2“ .

Dostupne du�ine su 75, 100 i 150mm.

Pročitajte više

Povratak na pregled