Obujmice za unutrašnju reparaciju
Obujmice Za Unutrašnju Reparaciju

Obujmice za unutrašnju reparaciju od
nehrđajućeg čelika koriste se za trajnu opravku
oštećenih cjevi,

za vodu, gas i petrohemijske tekućine.


Primjena:

Obujmice za unutrašnju reparaciju mogu se instalisati u nutrašnjosti cijevi različitih materijala i unutrašnjeg diametra od
500mm i više, sa radnim pritiskom do 240 psi (16 bara). Specijalni profil sa spoljašnje strane gumene obloge obezbjed‐
juje kompletno zaptivanje između obujmice i cijevi.

Pročitajte više

Povratak na pregled